Kurttan Çobana Güven Dersi Masalı

Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde develer tellal iken pireler berber iken ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken zamanın birinde uzak diyarlarda bir çoban yaşarmış. Çoban bütün köyün koyunlarına çobanlık yaparmış. Her sabah koyunları köylüden emanet alır, otlatmaya yaylaya götürüp akşam olunca da köyüne geri döner koyunları köylüye teslim edermiş.

O sabah gene yaylaya giderken bir kurt görmüş. Kurt çobana bir teklifte bulunmuş “İzin ver bugün kuzularını yaylaya ben götüreyim sende dinlen” demiş. Gerçekten de çoban çok yorgunmuş üstelikte evde yapılacak çok iş varmış. Bir an düşünmüş sonra kurda güvenmek istemiş. “Peki sana güvenmek istiyorum” demiş. Kurt kuzuları yaylaya çıkarmış, bütün gün otlamalarını beklemiş ve akşam olunca çobana geri götürmüş. Çoban durumdan memnun bir şekilde ertesi gün, sonraki gün, daha sonraki gün kuzuları kurda emanet etmiş. Ancak bu durum kurdun canını sıkmaya başlamış ve çobana verdiği güveni, çobanın kötü kullandığını düşünmüş. Ertesi gün çobana bir ders vermek için kuzuları almış, otlatmış ancak akşam olunca çobana geri götürmemiş. Çoban akşam olup kurt kuzularını geri getirmeyince paçaları tutuşmuş. Köy halkına durumu anlatmış “Ben kurda güvendim“ demiş.

Tam da o sırada kurt kuzuları köylüye teslim etmek için gelmiş. Durumu köylüye birde kurt anlatmış. Bunun üzerine köylü kurda hak vermiş. Çobana “Güvenmek güzel, ancak güveni kötüye kullanmak hiç güzel değil. Üstelik emanete ihanet etmemeliydin bu olay sana ders olsun“ demişler.
O günden sonrada köylü kuzularını çobana değilde kurda emanet etmiş.
Buradaysa masal bitmiş.

Daha fazla uyku masalı okumak isterseniz Uyku Masalları kategorimizi inceleyebilirsiniz.

“Kurttan Çobana Güven Dersi Masalı” üzerine bir yorum

Yorum yapın